رد کردن لینک ها

کوچینگ گروهی

کوچینگ گروهی یعنی استفاده هم زمان از قدرت کوچینگ و گروه برای ایجاد تغییر و تحول در زندگی و کارمان

نمایش
مشاهده در آپارات

کوچینگ گروهی چیست

قرار گرفتن در یک گروه برای ایجاد تغییر و تحول در خود، یک روش مؤثر در روانشناسی است. خیلی از موضوعات سلامت روح و روان در قالب گروه‌درمانی بهبود می‌یابند. کوچینگ نیز که هدفش تغییر و تحول افراد است از این روش اثربخش استفاده می‌کند تا مراجعین به هدف خود برسند. قرار گرفتن در یک گروه یعنی:

کسب حمایت اعضای گروه برای تغییر

شنیدن تجربیات و ایده‌های دیگران و استفاده از آن‌ها در زندگی

از بین رفتن حس تنهایی و درماندگی در مقابل مشکل و مسأل‌مان

انگیزه گرفتن از اعضای گروه برای حرکت و اقدام

کوچینگ گروهی

در یک جلسه کوچینگ گروهی چه اتفاقی میفتد؟

در یک جلسه کوچینگ گروهی، کوچ با سوالاتی که از مراجعین می پرسد، آنان را به یک سفر اکتشافی درون خودشان می برد. در این سفر هر کدام از مراجعین با ویژگی ها و موانع درونی خود بیشتر آشنا می‌شوند. قطعا بدون کمک این سفر خیلی سخت خواهد بود، از این رو، کوچ صحبت ها و نظرات مراجعین را یک به یک می‌شنود و متناسب با هر موضوع، بازخورد می‌دهد. در برخی برنامه‌های کوچینگ گروهی جزوات آموزشی نیز ارائه می‌شود که بخشی از جلسات به رفع اشکال در مورد جزوات اختصاص می‌یابد. در انتهای جلسه هر یک از اعضای گروه یک اقدام را برای جلسه بعد مشخص می‌کند و در گروه متعهد می‌شود که برای آن وقت و انرژی خواهد گذاشت. کوچ و بقیه اعضای گروه نیز تا جلسه بعد از مراجعین پشتیبانی می‌کنند تا اقدام خود را انجام دهد.

برنامه های کوچینگ گروهی

برنامه های کوچینگ گروهی، توسط کوچ ها طراحی می شود که می توانید با ورود به صفحه هر کدام از این برنامه ها با جزئیات آن بیشتر آشنا شوید

کوچینگ-گروهی اطلاعات بیشتر

اعتماد به نفس

  • عزت نفس
  • اعتماد به نفس
  • خودکارآمدی
کوچینگ-گروهی اطلاعات بیشتر

بهره وری

  • اهمال کاری
  • کمال گرایی
  • مدیریت زمان
پیشنهاد موضوع کوچینگ گروهی