رد کردن لینک ها

تمرین سوم: منبع کنترل شما بیرونی است یا درونی؟

‌برخی از افراد معتقدند زندگیشان توسط عوامل بیرونی و محیطی کنترل و هدایت می‌شود درحالیکه برخی دیگر باور دارند این خود و افکارشان و رفتارهایشان است که به زندگیشان جهت می‌دهد.

دسته اول عموماً تلاشی برای تغییر جهت زندگی خود در هنگام نارضایتی نمی‌کنند چراکه معتقدند توانایی غلبه بر محیط و دیگرانِ مسئول را ندارند در حالیکه گروه دوم با اقدام‌هایی خودانگیخته، افسار زندگیشان را به دست می‌گیرند.

آزمون تشخیص منبع کنترل درونی

برای آنکه بدانید شما از کدامیک از منابع کنترلی بیشتر از دیگری دستور می‌گیرید، از بین زوج گزاره‌های زیر، یک‌گزاره که بیشتر در موردتان صدق می‌کند را انتخاب کنید:

۱- الف) حوادث تاثیرگذار بر زندگی‌ام خارج از کنترل من هستند.
ب) من در برابر زندگی آینده‌ام احساس مسئولیت می‌کنم.

۲- الف) داشتن یک‌ازدواج خوب به این‌معنی است که شما در پیدا کردن یک‌فرد صادق، خوش‌شانس باشید.
ب) یک‌ازدواج خوب از عملکرد هر دو زوج به دست می‌آید.

۳- الف) کارکنان استراحت‌طلبند، بنابراین یک‌رئیس قدرتمند باید درمورد نحوه‌ی انجام کار به آن‌ها تذکر دهد.
ب) وقتی در کار به کارکنان اهداف روشن و آزادی داده شود آن‌ها بهترین عملکرد را خواهند داشت.

۴- الف) ارتقا معمولاً از تظاهر به عملکرد خوب به دست می‌آید.
ب) ارتقا معمولاً از سخت‌کوشی و پافشاری در انجام کار به می‌آید.

۵- الف) به دست‌آوردن ثروت با کسب معافیت‌های مناسب به دست می‌آید.
ب) درآمد شخص در اکثر موارد تابعی از توانایی فرد است.

۶- الف) شانس تعیین‌کننده شکست یا پیروزی در زندگی است.
ب) داشتن یک‌برنامه خوب و سخت‌کوشی تعیین‌کننده موفقیت در زندگی است.

۷- الف) اگر سیاست‌مداران و رهبران کسب و کار وظایف خود را بهتر انجام دهند، من زندگی شاداب‌تری خواهم داشت.
ب) حتی اگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی وجود داشته باشد امکان دارد شما زندگی شادی داشته باشید.

۸- الف) ارتباط برقرارکردن با بعضی افراد آسان و با بعضی دیگر سخت است.
ب) ارتباط خوب با دیگران یک‌مهارت است که شما می‌توانید آن را بیاموزید.

۹- الف) از بخت بد شماست که زندگی سخت می‌گذرد.
ب) زندگی منصفانه نیست، اما من معمولاً درس‌های خوبی از تجربیات بد فرا می‌گیرم.

۱۰- الف) افراد نمی‌توانند آنچه را که دوست دارند تغییر دهند.
ب) افراد اگر تلاش کنند مسیرهای بهتری برای انجام‌دادن کارها پیدا می‌کنند.

در صورتیکه بیشتر گزاره‌های الف را انتخاب می‌کنید یعنی از منبع کنترل بیرونی بیشترین دستور را می‌گیرید. به شانس باور دارید. این‌منبع کنترل باعث تضعیف تاب‌آوری می‌شود و به شما حس درماندگی و قربانی‌ بودن را القا می‌کند.

اما اگر بیشتر گزاره‌های ب را انتخاب می‌کنید یعنی از منبع کنترل درونی تاثیر می‌گیرید و به تجربیات و توانایی خود در هدایت زندگی باور دارید. خودتان برای خود هدف تعیین می‌کنید و شرایط را تغییر می‌دهید و برای حل شدن مشکلات، منتظر اقدامی از سمت دیگران نمی‌مانید. این‌ویژگی سبب می‌شود از تاب‌آوری بالاتری نسبت به افرادی با منبع کنترل بیرونی برخوردار باشید.

با شناخت بهتر از خود، دانستن آنکه چقدر تاب‌آورید و منبع کنترل بیرونی دارید یا درونی، می‌توانید با آمادگی بیشتری وارد مراحل تقویت تاب‌آوری شوید.

این مطلب قسمت 4 از 6 دوره های آکادمی ریسلف است : تاب آوری
💛اگراین مطلب را پسندید به اشتراک هم بگذارید💛

به گفتگو بپیوندید