رد کردن لینک ها

تقویم زمان‌بندی تمرینات

شما اکنون مسلح به مهارتی جدید هستید و با استفاده از آن می‌توانید موقعیت‌های استرس‌زا و مسائل چالش‌برانگیز را بهتر از پیش مدیریت و کنترل کنید.
لازم است بدانید که هرزمان احساس کردید که نیاز دارید مجدداً برخی از تمرینات را انجام دهید، این‌کار را انجام دهید. به خاطر داشته باشید مرور و انجام مجدد برخی تمارین و حتی شروع دوباره کل دوره، هیچ اشکالی ندارد و این به معنای شکست شما نیست. همه افراد در زندگی خود سختی‌هایی را تجربه می‌کنند و این‌موضوع یک‌اتفاق طبیعی است. علاوه بر این، شروع مجدد تمرینات، مانند با راول، از شما زمان و انرژی نمیگیرد و میتوانید سریعتر از یکفرد مبتدی، به تسلط برسید.

توجه داشته باشید که میزان کمی از استرس، کاملاً طبیعی است و نمی‌توان و نباید آن را به کلی از زندگی حذف کرد. هدف از این‌دوره هم مدیریت و کنترل سطوح بالا و مزمن استرس بود که می‌توانست آثار مخربی بر زندگی شما داشته باشد. اگر به خوبی تمرینات را انجام داده باشید، اکنون قادرید این‌کار را انجام دهید و علاوه بر آن، از استرس محدود و لازم زندگیتان نیز در جهت پیش‌برد اهدافتان استفاده کنید. اهمیت تمرین و مرور هر از گاه نکات این‌دوره را فراموش نکنید.

موفق باشید 🙂

استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ وقایع تنش‌زا هفته اول
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ وقایع تنش‌زا+ آرام‌سازی عضلانی هفته دوم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ تفکر واقع‌بینانه+ آرام‌سازی عضلانی هفته سوم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ تفکر واقع‌بینانه+ آرام‌سازی عضلانی+ ارزش‌گذاری پیامدها هفته چهارم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ ارزش‌گذاری پیامدها+ آزمودن پیش‌بینی‌ها هفته پنجم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ ارزش‌گذاری پیامدها+ آزمودن پیش‌بینی‌ها+ تمرکز بر زمان حال هفته ششم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ آزمودن پیش‌بینی‌ها+ تمرکز بر زمان حال هفته هفتم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ آزمودن پیش‌بینی‌ها+ تمرکز بر زمان حال+ جرات‌ورزی هفته هشتم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ آزمودن پیش‌بینی‌ها+ مدیریت زمان هفته نهم
استرس روزانه+ نمودار پیشرفت+ آزمودن پیش‌بینی‌ها+ مدیریت زمان+ حل مسئله هفته دهم
این مطلب قسمت 18 از 18 دوره های آکادمی ریسلف است : استرس
💛اگراین مطلب را پسندید به اشتراک هم بگذارید💛

به گفتگو بپیوندید