رد کردن لینک ها

پیش نیاز سوم: علت تداوم کمال‌زدگی

کمال‌گرایی افراطی را به سختی می‌توان تغییر داد یا از‌بین‌برد. چراکه جنبه‌های مثبتی هم دارد و از طریق پاداش‌های اجتماعی تقویت می‌شود. ترک و تغییر کاری که تماماً مضر است به مراتب آسان‌تر از ترک عادتی است که پیامدهای مثبتی هم به همراه دارد.

جنبه‌های مثبت کمال‌گرایی افراطی

۱-پذیرش اجتماعی:

افراد کمال‌گرا عموماً به علت داشتن معیارهای دشوار و سخت‌کوشی بسیار، مورد‌تحسین و تشویق دیگران قرار می‌گیرند و به‌ نوعی از سمت جامعه، پذیرفته و تایید می‌شوند.

۲-سازماندهی:

یا همان تمرکز روزانه بر پیشرفت. به علت چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای که فرد برای خود وضع‌می‌کند، می‌تواند به‌راحتی پیشرفت یا عدم‌پیشرفت خود را ارزیابی کند.

۳-احساس کنترل:

قوانین مشخص و معین حاکم بر زندگی این‌اشخاص، سبب می‌شوند تا بتوانند به‌راحتی همه‌چیز را تحت کنترل درآورند و امور را پیش‌بینی‌کنند.

۴-اجتناب از افراد و موقعیت‌های هراس‌انگیز:

فرد که به شدت درگیر کسب معیارهای سرسختانه خود است، به ظاهر وقت آن را ندارد تا به برقراری روابط اجتماعی با دیگران بپردازد و می‌تواند به شکلی موجه از حضور در موقعیت‌های آزاردهنده اجتناب‌کند.

۵-اجتناب از مواجهه با نیمه تاریک خود:

تلاش بسیار زیاد سبب‌می‌شود چیزی که فرد فکر می‌کند در آن ناتوان است، پوشیده شود و نقصی که در ذهن او وجود دارد، جبران شود.

علاوه بر همه اینها، چرخه‌ای وجود دارد که توجه به آن می‌تواند به فهم علت تداوم کمال‌زدگی و البته به حل آن کمک شایانی کند؛ چراکه درصورت شناخت درست و کامل این‌چرخه و تطبیق آن با خود، می توان آن را درهم شکست.

بی نقص گرایی کامل گرایی

این مطلب قسمت 5 از 24 دوره های آکادمی ریسلف است : کمال گرایی
💛اگراین مطلب را پسندید به اشتراک هم بگذارید💛

به گفتگو بپیوندید