رد کردن لینک ها

نوبت دهی

توضیحات نحوه رزرو جلسه کوچینگ:

  1. در بخش کوچ، نام کوچ خود را انتخاب کنید و سپس نوع جلسه را مشخص نمایید. (متناسب با نوع جلسه، هزینه جلسات تعیین می شود)
  2. در تقویم بخش “زمان”، روز جلسه و ساعت شروع جلسه کوچینگ را مشخص نمایید.
  3.  درج شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل در بخش “مشخصات مراجع” الزامی است زیرا برای مراجعین پیامک و ایمیل یادآوری جلسات کوچینگ ارسال می‌شود.
  4. برای اعمال کد تخفیف در صفحه پرداخت بر روی گزینه “بعدی” کلیک کنید که وارد صفحه پرداخت اینترنتی شوید و در آن صفحه کد خود را وارد نمایید.
  5. در صورتی که ایمیل تأیید رزرو جلسه در Inbox ایمیل خود دریافت نکردید بخش Spam را بررسی نمایید.
بارگذاری...