رد کردن لینک ها

تمرین شانزدهم: سی دایره

می‌توانید از این‌تمرین برای تقویت جریان خلاق در ذهنتان استفاده کنید.

نحوه انجام:

الف- روی کاغذی سی‌دایره توخالی بکشید.

ب- سه‌دقیقه وقت دارید تا دایره‌ها را به اشکالی قابل‌شناسایی تبدیل کنید.

این‌کار، ترکیبی از خلاقیت، کمیت و سرعت است.

اگر تعداد زیادی از دایره‌ها از یک‌ریشه مشترک باشند یعنی در واقع یک‌ایده پشت همه آن‌ها نهفته است مثلا چهاردایره که هرکدام چهارنوع از شیرینی هستند در واقع یک‌ایده هستند: شیرینی. اما اگر بتوانید در مدت سه‌دقیقه دایره‌هایی متمایز خلق کنید یا اگر بتوانید با ترکیب دایره‌ها باهم، شکلی واحد را بیافرینید، یعنی به خلاقیت موردنظر این‌تمرین دست یافته‌اید.

* توجه داشته باشید که غالب افراد نمی‌توانند تمام دایره‌ها را پر کنند.

خودباوری در خلاقیت


دروس دوره تفکر خلاق :
این مطلب قسمت 19 از 24 دوره های آکادمی ریسلف است : تفکر خلاق
💛اگراین مطلب را پسندید به اشتراک هم بگذارید💛

به گفتگو بپیوندید